شماره حساب بانكي

برای انتقال وجه کارت به کارت روی ایکون بانک مربوطه کلیک کنید

  بانك سامان

شماره حساب : 960580032998581

شماره شبا:IR070560960580003299858001   

شماره كارت  :6219861047628275

بنام : محمد نجفي اصل

 بانك توسعه تعاون

شماره حساب : 3064918255001

شماره شبا:IR260220110003064918255001   

شماره كارت  :5029081047927732

بنام : محمد نجفي اصل

 

 بانك آینده

شماره حساب : 0202466988005

شماره شبا:IR490620000000202466988005   

شماره كارت  :6362141085557172

بنام : محمد نجفي اصل

 

بانك سرمایه

شماره حساب : 130384401644303001

شماره شبا : IR870580130384401644303001    

شماره كارت  :6396071115155210

بنام : محمد نجفي اصل

 

بانك پاسارگاد

شماره حساب : 16038000101628741

شماره حساب جاری :۱۶۱۰۱۰۰۱۰۱۶۲۸۷۴۱

شماره شبا : IR220570160380010162874001    

شماره كارت  :5022291033113059

بنام : محمد نجفي اصل

بانك ملي

شماره حساب :0200543202005

شماره شبا : IR180170000000200543202005

شماره كارت :6037997146081469

بنام : محمد نجفي اصل
 


بانك سپه

شماره حساب :0467300236910

شماره شبا : IR21 0150 0000 0046 7300 2369 10

شماره كارت :5892101064985506 اتمام انقضا

بنام : محمد نجفي اصل
 

بانک ملت

شماره حساب :5843048608

شماره شبا : IR28 0120 0200 0000 5843 048608

شماره كارت :6104337761258183

بنام : محمد نجفي اصل

    

بانک صادرات

شماره حساب :0212829874008

شماره شبا : IR340190000000212829874008

شماره كارت :6037691582677282

بنام : محمد نجفي اصل

 

بانک شهر

شماره حساب :700810115512

شماره شبا : 740610000000700810115512

شماره كارت :5047061032051977 اتمام انقضا

بنام : محمد نجفي اصل

 

بانک گردشگری

شماره حساب :241198905086711

شماره شبا : 410640241198900508671001

شماره كارت :5054161006924322

بنام : محمد نجفي اصل

 

مهر اقتصاد

عدم همکاری