فرم سفارش طراحي تابلو روان
 1. مشتري گرامي ضمن تشكر از سفارش اينترنتي ، لطفا فرم زير را با دقت پركنيد اين اطمينان به شما داده مي شود كه در اسرع وقت به سفارش شما رسيدگي خواهد شد
 2. تعداد ماژول در طول
  تعداد ماژول در طول تابلو را وارد كنيد
 3. تعداد ماژول در ارتفاع
  تعداد ماژول در عرض تابلو را وارد كنيد
 4. رنگ تابلو
  رنگ تابلو راانتخاب نماييد
 5. نوع برد کنترلر
  نوع برد را انتخاب كنيد
 6. تصوير يامتن درخواستي
 7. نام و نام خانوادگي
  لطفا نام خود را وارد كنيد
 8. نام فروشگاه شما
  نام فروشگاه خود را وارد كنيد
 9. موبايل
  موبايل خود را وارد كنيد
 10. ايميل
  يك ايميل معتبر وارد كنيد
 11. آدرس
  آدرس خود را وارد كنيد
 12. نحوه ارتباط با شما
  ورودی نامعتبر
 13. نحوه آشنايي با ما
 14. توضيح در مورد سفارش
 15.