مزاياي تابلو هاي LED

√ مصرف برق بسيار پايين

√ سبك ، قابل حمل و نصب آسان

√ تنوع رنگ

√ تراكم بالا و شدت نور بي نظير

√ ديد عالي در روز و شب

√ قابليت طراحي هرگونه شكل و متن

√ قابليت رقص نور و جلب توجه مشتريان

√ بدون نويز و صدا

√ عمر مفيد بيشتر

√ قابل تعمير وتعويض بودن قطعات